English
תחומי התמחות

ליטיגציה

משרדנו בעל מומחיות ונסיון מיוחדים בליטיגציה אזרחית - מסחרית על כל גווניה, לרבות בתחום דיני עבודה, הגבלים עסקיים ותובענות ייצוגיות.

למשרדנו ידע וניסיון רב בניהול הליכים משפטיים מורכבים בבתי המשפט בערכאות השונות ובבוררויות. כמו כן, מתמחה משרדנו במשפט מנהלי וחוקתי, לרבות ייצוג בעתירות מנהליות ובעתירות לבג"צ.  

משרדנו ערוך היטב לטיפול מהיר ויעיל ביותר בצווי מניעה ובסעדים זמניים אחרים המחייבים מתן מענה וייצוג בפרקי זמן קצרים.

אנו מעניקים ייצוג משפטי לגופים רבים הנמנים על לקוחות המשרד וכן ללקוחות פרטיים רבים המבקשים אך את שירותי הליטיגציה של המשרד.

משפט מנהלי וחוקתי, דיני מכרזים

למשרדנו מומחיות במשפט מנהלי וחוקתי בכלל, ובתחום המכרזים בפרט.

משרדנו מעורב בעתירות מנהליות רבות כמייצג עותרים ומשיבים כאחת, תוך השגת הישגים משמעותיים ביותר ללקוחותינו.

אנו ערים לחשיבות הקיימת לעיתים קרובות למהירות הנדרשת בנקיטה בהליכים בתחום המשפט המנהלי, וערוכים היטב לפעול בהתאם.

עיסקאות מסחריות

משרדנו עוסק באופן שוטף בטיפול וייצוג בעסקאות מסחריות בהיקפים גדולים ביותר.

בטיפול בעיסקאות אנו פועלים על יסוד ההנחה שיעילות ומהירות המענה חשובים לא פחות מחשיבה יצירתית.

אנו גם ערים לכך שלעיתים חתימת הסכם אינה אלא ראשיתו של הקשר בין הצדדים לו, ולכן לעיתים קרובות לאופן בו מתבצעת העיסקה השלכה ישירה על הצלחתה.

לצד עמידה בלתי מתפשרת על הסוגיות החשובות ללקוחותינו אנו סבורים שיש לגלות הבנה עמוקה לאינטרסים והרגישויות של הצד שמנגד. על יסוד נסיוננו הרב אנו גם סבורים שיחס של כבוד והבנה לצד האחר מועיל ביותר הן לשם ביצוע העיסקה והגשמת מטרותיה, והן לשם קיום מערכת יחסים תקינה וטובה בין הצדדים לאחריה. 

בטיפול בעיסקאות כאמור בא לידי ביטוי גם נסיוננו הרב בהליכי ליטיגציה, המאפשר טיפול נכון, יסודי וצופה פני תרחישים שונים כבר בעת הטיפול בעיסקה.  

עיסקאות מקרקעין

משרדנו עוסק בטיפול בעיסקאות מקרקעין, לרבות עיסקאות מורכבות ועיסקאות קומבינציה.

גם בנושא זה באים לידי ביטוי יעילותינו, זמינות השירות, ונסיוננו הרב בהליכי ליטיציה בכלל והליכי ליטיגציה בתחום המקרקעין בפרט.  

בנקאות

משרדנו הנו בעל מומחיות בתחום הבנקאות הן כמייצג גופים בנקאיים והן כמייצג לקוחות בתחום זה, לרבות בהסכמי לווי בנקאיים והסדרים שונים עם בנקים.

דיני תכנון ובניה

למשרדנו מומחיות בתחום התכנון והבניה.

משפט מוניציפלי

למשרדנו נסיון רב בתחום המשפט המוניציפאלי ובכלל זה בייצוג רשויות מקומיות הנמנות על לקוחות המשרד.

ייעוץ לתאגידים

משרדנו עוסק בייעוץ שוטף לתאגידים הנמנים על לקוחות המשרד, ולתאגידים הפונים אלינו לצורך מתן יעוץ נקודתי בתחומי התמחותינו.

רגולציה

למשרדנו נסיון רב בייצוג לקוחות בהליכי רגולציה (חקיקה) ובכלל זה הופעה בפני וועדות הכנסת השונות ומשרדי ממשלה שונים בתחום זה.

הליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים ופירוק

משרדנו בעל מומחיות ונסיון מיוחדים בהליכי חדלות פירעון ובכלל זה: כינוס נכסים (לרבות נכסי מקרקעין ופרוייקטים בבנייה), פירוק חברות, הליכי הקפאה, הפעלת חברות במסגרת הליכי פירוק / הקפאה, שיקום חברות, עריכת וליווי הסדרי נושים וניהול חקירות במסגרת הליכי פירוק וכינוס נכסים.

במסגרת פעילותם, שימשו עוה"ד דן פרידמן ויצחק יונגר כבעלי תפקיד מטעם בית המשפט / ייצגו בעלי תפקיד, בין היתר, בתיקי הפירוק, כינוס נכסים והקפאת הליכים הבאים:

מינוי כנאמן (משותף) בהקפאת הליכים לקבוצת חברות "רב בריח"; מינוי כמפרק זמני מפעיל של התזמורת הסימפונית ירושלים; מינוי כמפרק של חברת רדגארד בע"מ; ייצוג המפרקים בהליך פירוק החברה הציבורית רייכרט תעשיות בע"מ; מינוי כמפרק זמני של חברת אנוש אבטחה ואחזקה בע"מ; מינוי כמפרק זמני ונאמן בהסדר נושים של חברת בתי גל-רון בע"מ; מינוי כמפרק זמני של חברת פיצה מטר בע"מ; מינוי כמפרק זמני ומנהל מיוחד של חברת מעבדות סיסטם (9000) לענף הסלילה והבניה בע"מ; מינוי כמפרק זמני ומנהל מיוחד של חברת אמיקה בע"מ (מיס לאגוט); מינוי כנאמן להקפאת הליכים ולהסדר נושים לחברת רותם מדיקל (2001) בע"מ, ועוד.

דיני עבודה

משרדנו מספק ייעוץ וייצוג שוטף ללקוחות המשרד בנושא דיני עבודה ובכלל זה בניסוח הסכמי העסקה, טיפול בהסכמים קיבוציים וטיפול בתביעות בנושא זה.

דף הבית אודות תחומי התמחות הצוות דרושים פרסומים יצירת קשר

כל הזכויות שמורות פרידמן יונגר ושות' משרד עורכי דין | דן פרידמן יצחק יונגר                             בניית אתרים פרסומדיה נטגרופ בע"מ